کار سینما بازیگر لس آنجلس اخبار فرهنگی و هنری

کار: سینما بازیگر لس آنجلس اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه زیباکلام و باقی استادان دانشگاه طبق این آیین‌نامه تازه از دانشگاه‌ها بازنشسته می‌شوند

معاون آموزشی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح شرایط بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها گفت: براساس آیین نامه تازه جهت وقت بازنشستگی اساتید ممتاز است

زیباکلام و باقی استادان دانشگاه طبق این آیین‌نامه تازه از دانشگاه‌ها بازنشسته می‌شوند

زیباکلام و باقی استادان دانشگاه طبق این آیین نامه تازه از دانشگاه ها بازنشسته می شوند

عبارات مهم : دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح شرایط بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها گفت: براساس آیین نامه تازه جهت وقت بازنشستگی اساتید ممتاز استثناء تعیین شده است است.

مهر نوشت:حسین حسینی گفت: براساس آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها که از سوی وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است هست، سن بازنشستگی اعضای هیات علمی با مرتبه استادی ۷۰ سال تعیین شده است است.

وی افزود: همچنین براساس این آیین نامه سن بازنشستگی جهت اعضای هیات علمی با مرتبه دانشیاری ۶۷ سال، اعضای هیات علمی با مرتبه استادیاری ۶۵ سال یا ۳۰ سال سابقه خدمت تعیین شده است است.

زیباکلام و باقی استادان دانشگاه طبق این آیین‌نامه تازه از دانشگاه‌ها بازنشسته می‌شوند

معاون آموزشی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکیدکرد: در گذشته در ذیل شرایط سنی که جهت بازنشستگی اساتید تعیین شده است بود، تبصره هایی وجود داشت که در صورت تایید هیات امنا دانشگاه ها می توانست بازنشستگی اعضای هیات علمی هرساله به تعویق بیافتد که در آیین نامه تازه این تبصره ها از بین بردن شده است است.

حسینی خاطرنشان کرد: براساس آیین نامه تازه تنها استثنایی جهت اعضای هیات علمی نمونه یا ممتاز وجود دارد که براساس مصوبه هیات امنا بازنشستگی این استادان تا سه سال می تواند به تعویق بیافتد.

معاون آموزشی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح شرایط بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه ها گفت: براساس آیین نامه تازه جهت وقت بازنشستگی اساتید ممتاز است

وی عنوان کرد: بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه استادی و دانشیاری به معنای قطع ارتباط این افراد با دانشگاه نیست بلکه این افراد می توانند در تدریس، راهنمایی آخر نامه و رساله همکاری داشته باشند.

واژه های کلیدی: دانشگاه | بازنشستگی | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs